اعضای شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر خانم کویر از انجمن دیستروفی، آقای خاتونی از جامعه ورزش ، خانم کریمی از بنیاد بیماری های نادر و همچنین مسئول دبیرخانه شبکه آقای خدایی در راستای افزایش هم افزایی با دیگر تشکل های مردم نهاد حوزه بهداشت و سلامت با شرکت در نشست ”  نگاهی بر فعالیت‎های فرهنگ‎سازی سازمان بهزیستی” ضمن بیان نظرات خود در این خصوص، راهکارهای همکاری های مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست که در تاریخ چهارشنبه ۳۰ آبان در دفتر انجمن نوید رستاک برگزار شد،  نمایندگان سازمان های غیر دولتی و دولتی مرتبط ، به ایراد سخنرانی در خصوص فعالیت های سازمان بهزیستی در حوزه معلولین پرداختند. به عقیده حاضرین در این نشست با وجود اقدامات مثبت سازمان بهزیستی ، همچنان مشکلات اساسی پا برجا است که این راه دشوار با همکاری سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیر دولتی هموار خواهد شد. در انتها آقای خدایی مسئول دبیرخانه شبکه ضمن تشکر از  انجمن نوید رستاک برگزارکننده این نشست ، با تبیین اهداف تشکیل شبکه، آگاه سازی عمومی ، فرهنگ سازی و مناسب سازی فضای شهری برای معلولین را فاکتورهای مهمی در جهت بهبود زندگی معلولین دانست و اظهار امیدواری نمود که همکاری مشترک تشکل های غیر دولتی از جمله شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر به همراه نهاد های دولتی مسئول شرایط زندگی معلولین را ارتقاء بخشد. مسئول دبیرخانه شبکه با توجه به حضور آقای دکتر حجتی مسئول ورزش همگانی وزرات ورزش و جوانان با بیان اینکه کم تحرکی یکی از ۵ عامل خطر مشترک بیماری های غیر واگیر می باشد، برای مبارزه با این عامل خطر، جهت همکاری مشترک شبکه با آن وزراتخانه اعلام آمادگی نمود.دیدگاه ها :