شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر ایران به اطلاع می رساند با هدف تحقق بخشیدن به اهداف این تشکل مردم نهاد (NGO ) در راستای ارتقای سطح آگاهی های عمومی و اطلاع رسانی، اولین همایش ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر در تاریخ ۲۷ دی ماه برگزار می گردد. شایان ذکر است این همایش با حضور مقامات ارشد کشوری همچنین دکتر هملمن نماینده  سازمان جهانی بهداشت و خانم اکسلرد معاون مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در امور بیماری های غیر واگیر و سازمان های مردم نهاد مرتبط با بیماران در سالن تلاش برگزار می گردد. در حاشیه همایش نیز ، نمایشگاهی با حضور شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی همراه با ارائه توانمندی های سازمان های مردم نهاد در این حوزه دایر خواهد گردید.دیدگاه ها :