اولین جلسه عمومی شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر  در سال جدید با حضور گسترده تشکل‌های غیر دولتی عضو برگزار گردید.

نخست دکتر محمدرضا مسجدی مدیرعامل شبکه ضمن تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه سال پر خیر و برکتی را برای تمامی هم‌وطنان به ویژه اعضای شبکه آرزو کردند. پس از آن دبیراجرایی شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر آقای خدایی به ارائه گزارشی از عمده فعالیت‌های شبکه در سال گذشته و برنامه‌های آتی این تشکل مردم‌نهاد در سال جدید پرداخت. در این برنامه، دکتر شغلی مشاور عالی شبکه برنامه عملیاتی در سال ۹۸را در قالب یک اکشن پلن (Action Plan) ارائه نمودند؛ که حاضرین در جلسه هر کدام جهت تکمیل این برنامه نظرات خود را مطرح نمودند.  به گفته حاضرین، استقبال  اعضاء از این جلسه، نوید بخش فعالیت گسترده و ثمربخش شبکه در سال جدید خواهد بود.دیدگاه ها :