در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ به میزبانی شرکت شهر سالم جلسه‌ای با حضور نمایندگان شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر به منظور بسط گفتمان سلامت به ویژه موضوع بیماری‌های غیر واگیر در فضای شهری برگزار گردید. 

نظر به اینکه ارتباط مستمر و کاربردی با نهادهای رسمی مرتبط با سلامت به ویژه بیماری‌های غیر واگیر یکی از خط مشی‌های شبکه در سال ۹۸ تعریف شده است، این موضوع با جدیت تمام از سوی دبیرخانه شبکه در حال پیگیری است. در همین راستا با توجه اهمیت سیاستگذاری شهری در کاهش بار بیماری‌های غیر واگیر، پس از انجام مکاتبات لازم با شهرداری محترم تهران جلسه‌ای در تاریخ ۹۸/۰۱/۲۶ به میزبانی شرکت شهر سالم به عنوان نماینده شهرداری ترتیب داده شد. در این دیدار که با حضور نمایندگان شبکه، معاون محترم بهداشت شرکت شهر سالم جناب آقای دکتر نورمحمدی و هیئت همراه برگزار گردید، در ابتدا دبیر اجرایی شبکه، این تشکل غیر دولتی را معرفی کرده و چشم‌اندازهای فعالیت مشترک با شهرداری را ارائه دادند. دکتر نورمحمدی نیز ضمن تبریک سال جدید و خوش‌آمدگویی به حضار، خطوط کلی فعالیت شرکت شهر سالم را ترسیم نمودند. در پایان مصوب گرید پیش‌نویس تفاهنامه مشترک مورد توافق  طرفین ، جهت آغاز همکاری تنظیم گردد.دیدگاه ها :