با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و تشویق به ترک دیگر عوامل خطر از جمله مصرف دخانیات شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر با مشارکت جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و انجمن آریا فتیان اولین دوره مسابقه دوی فرا استقامت را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار می‌کند.

گفتنی است این مراسم از ساعت ۶:۳۰ صبح در محل دریاچه مجموعه ورزشی آزادی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد. جوایز ارزنده‌ای برای نفرات برتر این مراسم مسابقه در نظر گرفته شده است.دیدگاه ها :