جلسه عمومی شبکه روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۰۲/۹۸ در دفتر مرکزی شبکه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای پورهاشمی پیشنهاداتی را جهت ادامه موثر فعالیت‌های شبکه مطرح نمودند. در ادامه دبیر اجرایی شبکه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های شبکه در نیمه نخست بهار ۹۷، برنامه‌های آتی این تشکل مردم‌نهاد را تشریح کردند که هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان داشتند. این جلسه با تاکید مدیرعامل شبکه جناب آقای دکتر مسجدی مبنی بر حضور فعال تشکل‌های عضو در برنامه «بسیج ملی فشار خون» با محوریت شبکه و موافقت حاضرین در این زمینه به اتمام رسید.

 دیدگاه ها :