جلسه هم‌اندیشی شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر امروز شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۹۸ با حضور اکثریت اعضاء در دفتر مرکزی این تشکل مردم نهاد برگزار گردید.

در این جلسه دکتر محمدرضا مسجدی مدیر عامل شبکه با مطرح کردن موضوع مالیات بر دخانیات و دیگر موضوعات جاری حوزه سلامت رمز پیروزی و غلبه بر مشکلات کشور را در” ترجیح منافع جمعی و ملی بر منافع فردی” دانستند. در ادامه آقای خدایی دبیر اجرایی شبکه به معرفی فعالیت‌های انجام شده توسط دبیرخانه پرداختند. جلسه این ماه شبکه تحت تاثیر برگزاری اولین همایش استانی شبکه قرار داشت. براساس آخرین توافقات انجام شده مقرر گردید با توجه به عدم توافق در خصوص برگزاری همایش در استان مازندارن، دومین همایش شبکه ملی طبق برنامه از پیش تعیین شده پنجشنبه هفتم شهریور در شهر تهران برگزار گردد. عزم جمعی اعضای شبکه و هم‌افزایی اعضاء حاکی از آن است که این برنامه نیز به روال فعالیت‌های سابق این سازمان مردم‌نهاد با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار گردد.

علاوه بر این در این جلسه، اعضای جدید به معرفی انجمن متبوع خود و اهداف آن پرداخته‌اند. همچنین خانم زهرا صدر مدیر واحد زنان جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات نیز توضیحاتی در خصوص واحد بانوان ارائه و از زنان عضو شبکه جهت همکاری با این واحد دعوت به عمل آوردند. در انتها آقای دکتر مسعود اسلامی سفیر سلامت انجمن آلزایمر و شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر گزارشی از رکاب زدن مسیر چابهار تا بندرعباس که با هدف جلب افکار عمومی به موضوع سلامت انجام گرفته بود، ارائه دادند.دیدگاه ها :