شبکه در راستای برنامه راهبردی خود مبنی بر افزایش مطالعات بین رشته‌ای در حوزه بیماری‌های غیر واگیر به ویژه بسط گفتمان سلامت در میان پژوهشگران در برنامه انجمن جامعه‌شناسی ایران مشارکت نمود. در این برنامه که با موضوع جامعه شناسی مربی‌گری مورخ ۹۸/۱۰/۰۱ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار گردید، دکتر خاتونی سخنرانی خود را با تشریح “تحول گفتمان در مربیگری در ایران” ارائه نمود. مدیر عامل انجمن جامعه، فرهنگ و ورزش تاکید کرد جامعه ورزشی به ویژه مربیان باید با تعهد بر مسئولیت اجتماعی خود به جامعه را در راه رسیدن به اهداف سلامت‌محور یاری رسانند. سخنران بعدی این مراسم دکتر سرژیک مارکاریان بود که جامعه شناسی مربی‌گری را از منظر آسیب‌شناسی مورد بررسی قرار داد. در اتنهای برنامه نیز حاضرین با استقبال از این برنامه نظرات تکمیلی خود را ارائه نمودند.

 

 دیدگاه ها :