عنوان تشکل غیر دولتی سایت
انجمن آترو اسکلروز ایرانhttp://www.iranathero.ir
انجمن آلزایمر ایرانhttp://iranalz.ir
انجمن احبا(حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا)http://www.spsahebba.ir
انجمن ام اس ایرانhttp://iranms.ir/fa
انجمن امداد به بیماران سرطانیhttp://www.sarataun.org/
انجمن پیشگیری از چاقیwww.iranobesitysociety.org
انجمن حمایت از بیماران کلیویhttp://www.irankf.com
انجمن خیریه قلب ایران
انجمن خیریه مهتا(هموفیلی و ترمبوفیلی)http://www.mahta.org.ir
انجمن دیابت ایرانhttp://ids.org.ir/
انجمن دیستروفی ایرانhttp://www.dystrophy.ir/
انجمن سرطان نورhttps://noor-charity.com
انجمن سلامت خانواده ایرانhttp://fha.org.ir/
انجمن صرع ایرانhttp://www.iranepi.org
انجمن صلح و دوسی برای تونیک
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایرانhttp://www.fnaha.ir
انجمن لوپوس ایرانhttp://iranalz.ir/
انجمن نوید رستاکhttp://www.cpiran.ir
انجمن نیک ورزی شریانhttp://sharayancharity.com
بنیاد بیمار ی های نادرhttp://radoir.com
بنیاد پیشگیری قلب و عروقhttp://ihf.ir
بنیاد خیریه شنوا بخشی شفاء( بخشش)http://www.bakhshesh.ir
بنیاد خیریه نیکوکاری فردوسhttp://ferdouscharity.ir/
بنیاد نیکوکاری کنترل سرطانhttps://web-sa.ir
جامعه معلولین ایرانhttp://iransdp.com
جامعه و ورزشhttp://icssaa.org
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایرانhttp://iata.org.ir/
مجمع خیرین سلامت کشورhttp://www.salamat-charity.ir/
موسسه خیریه بهنام دهش پورhttps://behnamcharity.org.ir
موسسه محکhttps://mahak-charity.org