داوطلبان عزیزی که به همکاری افتخاری در مجموعه “شبکه ملی پیشگیری از بیماری­های غیرواگیر “علاقه­ مند هستند می­توانند فرم­ ارائه شده در پیوست را تکمیل نموده و آن را به آدرس شبکه ارسال کنند. جهت دریافت فرم همکاری افتخاری کلیک کنید.