راه اندازی پرتال پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از سوی WHO

سازمان جهانی بهداشت خبر از راه اندازی پرتالی آنلاین با عنوان اقدام علمی (KAP) به منظور مقابله و پیشگیری با بیماری های غیرواگیر داده است. سازمان جهانی بهداشت مفتخر است به اطلاع برساند  پرتال اقدام علمی (KAP) – سامانه ای آنلاین برای بر همکنش، اطلاع رسانی و الهام بخشی ویژه بیماری های غیر واگیر – […]

27 نوامبر 2018  , سرويس: اخبار