اولین دوره مسابقه دوی فرا استقامت پاک برگزار خواهد شد.

با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر و تشویق به ترک دیگر عوامل خطر از جمله مصرف دخانیات شبکه ملی پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر با مشارکت جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات و انجمن آریا فتیان اولین دوره مسابقه دوی فرا استقامت را به مناسبت روز جهانی کارگر […]

30 آوریل 2019  , سرويس: اخبار